Juri von Bonsdorff bevakar Donald Trumps presidentperiod.

Okategoriserade

Efter kongressens misslyckande försöker Trump nedmontera Obamacare på egen hand

13 okt , 2017, 10.49 juribonsdorff

 

Försöken att i kongressen häva Barack Obamas hälsovårdsreform, Obamacare, har som bekant inte lyckats. Nu försöker President Trump därför hitta andra sätt att nedmontera systemet. Republikaner och andra konservativa ser det som det enda sättet att skona befolkningen från ett system som de betraktar som uselt, medan demokraterna ser Trumps aktioner som  en bomb under ett bygge som garanterar hälsovård till de flesta amerikaner.

Det hela är ganska byråkratiskt och komplicerat, men har givetvis riktiga följder för riktiga mänskor. Jag ger i det följande en förenklad version av vad Trump försöker göra. Hans attack mot Obamacare kom i två stötar på torsdagen.

Först undertecknade han en exekutiv order som stipulerar att nya statliga regler ska utarbetas för vilken typ av sjukförsäkringar försäkringsbolagen kan erbjuda konsumenterna. I praktiken betyder det att försäkringsbolagen kunde börja sälja billigare försäkringar som täcker färre saker och ger ett sämre skydd. Försäkringar som Obamacare förbjöd. De skulle vara attraktiva för unga och friska mänskor som behöver mindre vård. På det här sättet skulle de slippa att betala i samma pool som äldre och sjukare mänskor som är dyra för försäkringsbolagen. Risken är att de övrigas försäkringar blir dyrare eftersom de unga och friska inte deltar solidariskt i systemet.

Det andra han gjorde senare på torsdagen var att meddela att Vita huset kommer att sluta betala ut subventioner till försäkringsbolagen som hittills möjliggjort ett billigare pris på försäkringar för låginkomsttagare. Han antydde dock att betalningarna kunde återupptas om demokraterna och republikanerna i kongressen kunde komma överens om att stifta en lag om det.

I praktiken är åtgärderna ett försök att erodera Obamacare som försökte tvinga mera folk in i ett gemensamt system där alla betalade för att hålla kostnaderna nere. I Obamacare sköt staten också mera pengar till för både försäkringsbolag och delstater för att hålla priserna nere för mänskor som inte haft råd med försäkring tidigare. Det vill Trump alltså också upphöra med genom att göra sig av med de regelverk som utgjort grunden för systemet.

De nya reglerna kommer inte att träda i kraft genast, det hela är en långsam process, men subventionerna till försäkringsbolagen kan upphöra genast.

Den stora risken är alltså att Obamacare undermineras och att försäkringsbolagen drar sig ur Obamacare av rädsla för högre kostnader. Med största sannolikhet stiger försäkringspremierna trots att det är det motsatta som sägs vara målet. I värsta fall faller hela systemet samman.

Trump använder sig av en exekutiv order för den ena delen av hans dubbelattack mot Obamacare. En exekutiv order kräver inte kongressens godkännande, men den har också begränsningar vad gäller dess omfattning. Det ironiska är att Trump tidigare kritiserade Obama för dennes användning av exekutiva förordningar. Nu, när det egna politiska intresset kräver det, har han inga problem med att själv ta det politiska verktyget i användning.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *