Juri von Bonsdorff bevakar Donald Trumps presidentperiod.

Okategoriserade

Maratonmöte pågick i fjorton timmar och avslutades överraskande utan omröstning om åtalspunkterna

13 Dec , 2019, 06.49 juribonsdorff

 

Hela torsdagen. Från klockan nio på morgonen ända till elva på kvällen debatterade justitieutskottet de två åtalspunkter som utgör riksrättsåtalet. Fast att kalla det debatt är för snällt. Mest bestod maratonmötet av gräl, mer eller mindre direkta förolämpningar och teatralisk indignation.

Inga nya bevis eller argument uppdagades och det var inte att vänta. Hela mötets formella uppgift var att tillåta diskussion och tillägg till riksrättsresolutionen. Republikanerna föreslog ett tillägg som skulle ha skrotat hela resolutionen och riksrätten med den. Föga överraskande röstades förslaget ner.

I debatten var demokraterna på samma linje som tidigare, det vill säga att Trump åsidosatt nationens intresse i ett försök att fuska i det kommande valet. Republikanerna hade däremot ett färskare grepp eftersom de hade de nyartikulerade åtalspunkterna att ta fasta på.

-Inget brott. Det finns ju inget brott i åtalspunkterna. Det som beskrivs i dem är inte kriminellt. Det bevisar att presidenten inte gjorde något fel.

Ungefär så här lydde republikanernas argumentering. Det man hänvisade till var det faktum att inga åtalspunkter talar om mutbrott eller landsförräderi, de två entydiga kriminella åtalsbenämningarna som nämns i konstitutionen. Inte heller förhindrande av rättvisa finns bland åtalspunkterna vilket gav republikanerna vatten på sin kvarn.

Det demokraterna, som bekant, valde att inkludera i åtalspunkterna är maktmissbruk och förhindrande av kongressens arbete.

Att ingendera beskyllningarna existerar som straffrättsliga begrepp i lagböckerna är inte ett juridiskt problem för demokraterna eftersom åtalspunkterna i riksrätt inte behöver finnas där. Förutom mutbrott och landsförräderi talar konstitutionen nämligen om ”high crimes and misdemeanors” som brott som förtjänar riksrätt. Men redan när denna vaga fras om allvarliga brott skrevs in i konstitutionen var man oenig om vad det betyder och eftersom riksrätt inte prövas i en vanlig domstol utan i kongressen, är det i praktiken lagstiftarna som bestämmer och definierar vad som räknas som ett allvarligt brott. Det är av den orsaken som det tjatats så mycket om att riksrätt är en politisk process.

Juridiskt är demokraterna alltså på stadig mark. Men politiskt ger åtalsformuleringarna republikanerna ett vapen och en möjlighet att i debatten hävda att anklagelserna mot presidenten är så svaga att man inte ens kunde inkludera ett ”riktigt” brott bland åtalspunkterna. Denna strategi anammade president Trump redan tidigare i veckan då han kallade åtalet för ”impeachment light”. ”Lätt riksrätt”. Sant eller inte..men säljande är det.

Efter den långa debatten, när alla trodde att det var dags att rösta, bestämde ordföranden för justitieutskottet, Jerry Nadler, att det är bäst att fortsätta på morgonen. Ingen orsak gavs, men i skrivande stund tror man inte att det döljer sig nåt dramatiskt bakom beslutet. Jag antar fortfarande att demokraterna imorgon kommer att godkänna riksrättsåtalet och slutligen skicka det från utskottsbehandling ut i den stora världen, det vill säga till representanthuset där samtliga lagstiftare ska få säga sitt. Omröstningen i represenathuset kommer antagligen att ske nästa vecka, och som ni kanske minns så krävs enkel majoritet för att skicka åtalet till senaten för rättegång.

Den stora frågan nu är inte huruvida den majoriteten finns. Det gör den. Den intressanta frågan är inte heller hur många republikaner som har övertygats av bevisföringen mot presidenten eftersom som svaret på den frågan med största sannolikhet är noll. Det alla spänner sig för, inte minst talman Nancy Pelosi själv, hon som bär det ultimata ansvaret för processen, är hur många demokrater som kommer att överge partiet och rösta emot riksrätten. Man vet redan nu att det finns ett par demokrater som kommer från valdistrikt där Trump är populär. En röst mot Trump i riksrätten kan innebära slutet på deras karriär, speciellt om republikanerna lyckas övertyga folket om att åtalet inte beskriver ett riktigt brott och att demokraterna ställt presidenten inför riksrätt enbart för att de tycker illa om honom. Att hålla fronten så enad som möjligt är därför Nancy Pelosi största utmaning just nu. En splittrad front sänder signaler till väljarna som kan betyda problem för partiet i valet nästa höst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *