Juri von Bonsdorff bevakar Donald Trumps presidentperiod.

Okategoriserade

Din guide när riksrätten börjar

21 jan , 2020, 06.34 juribonsdorff

 

Tidtabell
Rättegången börjar idag klockan 20 finsk tid. Sammantaget kan den ta 1-2 veckor eller dra ut längre, beroende på huruvida nya vittnen kallas eller inte. Starttid är alltid 13 lokal tid, det vill säga åtta på kvällen i Finland.

Högsta domstolens Chefsdomare leder rättegången
Högsta domstolens chefsdomare John Roberts agerar domare och leder rättegången. Det är ingen slump. Med Roberts i salen är den klassiska maktfördelningslärans samtliga delar representerade.

Åklagarna
Som åklagare fungerar sju så kallade ”House managers” som valts av representanthusets talman Nancy Pelosi. Samtliga sju är demokraternas ledamöter i representanthuset. Teamet leds av Adam Schiff, som har en bakgrund som åklagare i Kalifornien. Den vältalige och till apparitionen milda Schiff har kommit att personifiera riksrättsprocessen mot president Donald Trump.

Åtalspunkter
Trump åtalas för att ha missbrukat sin presidentmakt för egen vinning och för att ha hindrat kongressens försök att få fram sanningen.
Enligt demokraterna krävde Trump att Ukraina inleder en korruptionsutredning kring Joe Biden i gengäld för det militära bistånd som kongressen redan beviljat landet. Demokraterna hävdar vidare att Trump hindrade kongressens arbete genom att förbjuda centrala personers vittnesmål i utredningen och genom att inte överlåta dokument som kongressen krävde att få se.

Presidentens profilstarka försvarsteam
Trumps försvarsteam leds av Vita husets chefsjurist Pat Cipollone. Teamet kompletterades på fredagen med tre tungviktare. Kenneth Starr blev känd som mannen som ledde utredningen som utmynnade i Monica Lewinsky-skandalen och riksrätt mot Bill Clinton. Robert Ray är mannen som tog över utredningen efter Starr. Alan Dershowitz är känd från OJ Simpsons försvarsteam.

Försvarets huvudargument
Enligt försvaret finns inga direkta bevis på att Trump krävde en utredning av Biden som villkor för det militära biståndet. Trump höll tillbaka biståndet för att han var orolig över korruption i Ukraina i allmänhet, har man hävdat. Maktmissbruk och hindrande av kongressens arbete är inte heller, säger Trumps försvarare, kriminella handlingar enligt USA:s lag. Flera forskare hävdar att konstitutionen inte kräver att åtalet ska inbegripa en kriminell handling, utan att det kan handla om en handling som till exempel står i konflikt med presidentens tjänsteed. Alla akademiker delar inte denna tolkning.

Reglerna
När senatorerna samlas idag är det första som sker att ledaren för senatens republikanska majoritet, Mitch McConnell, presenterar en motion som innehåller reglerna för rättegångens procedurer. Konstitutionen ger senaten rätt att godkänna egna regler för varje enskild riksrätt, bland annat om huruvida nya vittnen kan kallas. Reglerna definierar också hur mycket tid som ges åt åklagarsidan och försvaret att föra sin talan.

Argumentering för och emot
När man avklarat regelfrågan skrider åklagaren och försvaret till verket. Först presenterar demokraterna sina bevis och argumenterar för varför president Trump bör avsättas. Därefter presenterar republikanerna sitt försvar och argumenten för varför Trump bör frias.
Båda sidor får 24 timmar till sitt förfogande. Dessa timmar bör användas på två dagar.

Senatorerna håller tyst
När åklagaren och försvaret har avslutat sina öppningsanföranden får senatorerna ställa frågor, men inte muntligt. Senatorerna bör enligt konstitutionen endast presentera skriftliga spörsmål till åklagaren och försvaret. De får inte heller ha tidningar, böcker eller mobiltelefoner med sig i plenisalen. Frågorna läses upp av chefsdomaren Roberts. 16 timmar har reserverats för senatorernas frågor.

Vittnen eller inte?
Vid det här skedet följer högst fyra timmar debatt och en omröstning om huruvida man ska kalla nya vittnen eller om man ska avsluta processen.
Demokraterna har redan sagt att de vill ha åtminstone fyra nya vittnen, bland annat John Bolton, som var presidentens nationella säkerhetsrådgivare när Vita huset frös det militära biståndet till Ukraina. De flesta republikanerna vill inte ha nya vittnen utan föredrar att avsluta rättegången snabbt. Demokraterna behöver få fyra republikaner på sin sida för att få en majoritet för nya vittnen. Under de senaste veckorna har det uppdagats nya uppgifter som kan ha fått några republikaner att tänka om. Det är med andra ord inte omöjligt att demokraterna får sin vilja igenom.

Domslut

Senatorerna kan under rättegången rösta med enkel majoritet för att förkasta åtalet helt och hållet. Den allmänna uppfattningen är dock att det inte finns tillräckligt med röster för det alternativet. Det är mer sannolikt att rättegången slutar med en omröstning för vardera åtalspunkten. Det krävs 67 av 100 röster för att fälla och avsätta presidenten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *