Juri von Bonsdorff bevakar Donald Trumps presidentperiod.

Okategoriserade

Förhören ändrade inte väljarnas åsikt om Trump – hälften vill avsätta honom.

27 Nov , 2019, 06.08 juribonsdorff

 

Fast i skyttegravarna

Demokraterna hade räknat med att de offentliga riksrättsförhören skulle förändra konstellationen. Man hoppades att när tillräckligt många trovärdiga ansikten lägger ut texten i tv kommer väljarna att se vad man anser att är president Trumps korrupta agerande. Nu, en knapp vecka efter att demokraterna avslutade den första fasen av de offentliga förhören verkar förhoppningarna inte ha besannats.

CNN:s nyaste mätning visar att hälften av amerikanerna stöder riksrätt och avsättandet av Trump. Samma mätning gav samma resultat för en månad sedan. De andra mätningarna, bland annat den av Morning Consult/Politico, visar i stort sätt samma resultat.

Republikanerna tolkar detta som en seger eftersom det inte ser ut som om förhören lyckades övertyga någon väsentlig mängd väljare att byta läger från motståndare till anhängare av riksrätt.

Demokraterna, som i hemlighet säkert är besvikna, pekar på det faktum att hälften av amerikanerna trots allt fortfarande vill avsätta presidenten.

Nya avslöjanden

Detta är forfarande dock en pågående process som kan uppdaga ny information. Demokraterna och republikanerna är nedgrävda i sina skyttegravar, men de obundna kan vara beredda att tänka om ifall nya bevis presenteras. Och en del intressanta uppgifter har redan kommit fram.

1. Trump kände till visselblåsarens protester
New York Times rapporterade på tisdagen att Trump informerades om visseblåsarens rapport om eventuella oegentligheter redan i slutet av augusti. Det betyder att Trump var medveten om att det fanns folk i hans administration som ansåg att det var opassande eller olagligt att frysa militärbiståndet till Ukraina innan han senare beslöt sig för att betala ut stödet.

Republikanerna har hävdat att inget olagligt skedde eftersom Trump ju till sist gav dem biståndet. Men demokraterna har i sin tur sagt att han gav biståndet för att han åkte fast. Om New York Times rapportering är sann, får demokraternas argument mera trovärdighet.

2. Två jurister i Vita huset avgick mitt i härvan

Igår framgick också att två jurister i Vita husets budgetavdelning avgick i somras samtidigt som USA, enligt beslut från Trump, vägrade betala ut det av kongressen godkända militärbiståndet till Ukraina. Uppgifterna kommer från ett sekretessbelagt kongressförhör av Mark Sandy, en tjänsteman från Vita husets budgetavdelning. De ifrågavarande juristernas identitet röjdes inte men enligt Sandy var den ena frustrerad och förbryllad över att biståndets lagts på is. Den andra hade antytt att hen ansåg det olagligt att inte betala ut ett bistånd som kongressen bestämt att ska betalas ut. Det är oklart i vilken utsträckning Trumps beslut att frysa biståndet påverkade juristernas beslut att avgå. Oavsett svaret på den frågan utgör deras åsikter ytterligare bevis på att det i Vita huset fanns otaliga experter och tjänstemän som ansåg det förkastligt och juridiskt suspekt att hålla inne det militära biståndet.

3. Vita huset försökte legitimera Trumps beslut
På måndagen publicerade Washington Post sitt eget avslöjande som gjorde gällande att Vita huset genomfört en intern utredning och genomgång av dokument och kommunikation mellan tjänstemän i akt och mening att finna ett juridiskt hållbart argument för beslutet att frysa det militära biståndet till Ukraina. Anmärkningsvärt är alltså att man letade efter argumentet efter att beslutet redan verkställts, enligt Washington Post.

2 kommentarer

  1. Erik skriver:

    Kanske är det bara för att jag ogillade Trump från början, men jag tycker det är så tydligt att han sysslat med fuffens att jag lite förvånar mig över att så många som hälften fortfarande stöder honom.

    Är det för att de gillar honom genuint för hans egen skull, eller hatar de bara demokraterna så mycket, att de gillar alla som demokraterna ogillar?

    • juribonsdorff skriver:

      Hej Erik och beklagar det sena svaret. Det finns antagligen många orsaker. Han har en kärntruppväljare, sådär 30 % av väljarna, som gillar honomjust för den han är och för att han inte är en demokrat eller ens en republikan av det gamla gardet. En som hör till etablissemanget. Minns att Trump fann starkt fotfäste bland mänskor som tyckte att båda partierna övergett dem. Men sen finns det förstår en del mänskor som stöder honom för att alternativet, tycket de, är sämre. Ungefär 90% av republikanerna stöder honom fortfarande och det är en av de saker som förbryllar många eftersom Trumps politik inte alla gånger är traditionellt republikansk. Jag tänker på hans beundran av Putin, användning av tariffer och den ökande statsskulden. Sen får man inte glömma att ekonomin går bra. Om den egna ekonomin mår bra vill man sällan byta president. Tackc för att du läste och hälsningar, Juri

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *