Juri von Bonsdorff bevakar Donald Trumps presidentperiod.

Okategoriserade

Protesterna sprider sig – en farlig dragkamp har inletts i USA

21 apr , 2020, 03.32 juribonsdorff

 

Avsaknaden av ett tydligt och klart ledarskap är aldrig bra. När en pandemi landstiger behövs ett sådant mer än normalt. Men när USA så småningom går in i följande fas – ett stegvis öppnande av sin ekonomi – är behovet av en rationell och konsekvent ledare större än någonsin.

För en månad sedan var amerikanerna i det stora hela villiga att stänga av samhället för att bromsa viruset, men nu verkar en del ha fått nog. I minst ett dussin delstater runt om i landet har hundratals demonstranter samlats för att protestera mot de restriktioner som införts och som i praktiken gjort många typer av företagande omöjligt, och som lett till att över tjugo miljoner amerikaner förlorat sina jobb under den senaste månaden.

Det är förståeligt att folk känner en växande frustration över situationen, men att samlas till protester i stora folkhopar där smittan riskerar att spridas strider mot de rådande reglerna och borde avrådas. Det är här presidents ledarskap borde komma in, men istället för att säga åt demonstranterna att gå hem, eller åtminstone att hålla sig till bilburna ”drive through” protester för att minimera hälsoriskerna, har han försvarat dem och till och med sporrat dem till motstånd.

I twittermeddelanden för några dagar sedan uppmanade han mänskor att befria Minnesota, Virginia och Michigan. Gemensamt för dessa delstater var att de var skådeplatser för några av de tidigaste protesterna. Trumps tweet lät med andra ord som ett kall till uppror mot de regler som hans egen administration har rekommenderat för delstaterna. Man kan undra varför han den ena dagen förklarar hur alla måste undvika sociala kontakter och följande dag eggar upp de demonstranter som vägrar göra det.

En förklaring är att en stor del av demonstranterna verkar höra till det som brukar beskrivas som Trumps bas eller kärntrupp, och vars stöd är av central betydelse för Trumps chanser att bli omvald i höst. Guvernörerna i Minnesota, Michigan och Virginia är dessutom demokrater vilket innebär att politiken trätt in krishanteringen på allvar.

I takt med det växande missnöjet ökar pressen på delstaterna att öppna sin ekonomi. Georgia meddelade på måndagen som första delstat att man vidtar relativt aggressiva åtgärder för att öppna ekonomin. Från och med fredagen kommer man att tillåta att gymmen öppnar. Likaså frisörer, skönhetssalonger och tatueringsstudior – samtliga verksamheter där nära kontakt är svår att undvika.

Georgia har passerat sin kulmen när det gäller antalet döda, men samtidigt kräver viruset fortfarande många dödsoffer dagligen och enligt Vita husets egen modell för ett öppnande av ekonomin är Georgia inte redo för dessa snabba åtgärder.

Georgia väntas strax få sällskap av South Carolina och Tennessee.

Det är delstaterna själva som bestämmer när och hur de vill öppna upp igen och de har ingen plikt att följa de rekommendationer som de medicinska experterna i Vita husets krisgrupp kommer med. Men eftersom just dessa experter gång på gång varnar för riskerna med ett för snabbt lättande av restriktionerna, kunde man tänka sig att presidenten skulle backa upp sina egna rekommendationer med starka ord från talarstolen. Men istället fortsätter han att förespråka en snabb återstart ev ekonomin trots att hans officiella rekommendationer går i stick i stäv med det som Georgia nu gör.

En avsaknad av en gemensam strategi kombinerat med svagt ledarskap och motstridiga budskap är ett riskabelt recept i kristider.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *